Обновени 26 Февруари, 2018

1. Приемане
Достъпът Ви до този сайт и ползването му се уреждат от изложените по-долу условия и всички приложими закони. С осъществяването на достъп до сайта и разглеждането му Вие приемате настоящите Условия без ограничение или резерви и потвърждавате, че всички други споразумения между Вас и Rentalds относно ползването на този сайт се заменят и не са в сила и действие.

2. Използване на информация
Вие имате право свободно да разглеждате сайта, но можете да осъществявате достъп, да сваляте или да използвате информация от този сайт, включително текстове, снимки, аудио и видео материали (наричани „Информация“), единствено за собствена употреба без търговска цел. Не можете да разпространявате, променяте, предавате, използвате повторно, публикувате или ползвате Информацията за търговски цели, без писмено разрешение от Rentalds.com. Трябва да съхранявате и възпроизвеждате всяко съобщение за авторски права или други права на собственост, поместено в Информация, която сваляте. Трябва да имате предвид, че всичко, което виждате или четете на този сайт е защитено с авторски права, освен ако е посочено друго, и не може да бъде използвано без писменото разрешение на Rentalds освен съгласно предвиденото в настоящите Условия или в текста на сайта. С изключение на разрешеното в тази разпоредба, Rentalds не гарантира и не декларира, че употребата от Ваша страна на материали, изложени в сайта, няма да наруши права на трети лица, които не са собственост или свързани лица на Rentalds. Освен посоченото по-горе ограничено разрешение, Вие не получавате и не Ви се предоставя лиценз или право върху Информацията или което и да е авторско право на Rentalds или друго лице.

3. Отхвърляне на гаранции
Въпреки че Rentalds полага усилия в разумни граници да осигури, че Информацията е точна и актуална, тя може да съдържа неточности или типографски грешки. Rentalds си запазва правото да прави по всяко време и без предизвестие промени, корекции и/или подобрения на Информацията, както и на продуктите и програмите, описани в нея. Rentalds не дава гаранции и не прави декларации относно точността на която и да е част от Информацията. Rentalds не поема никаква отговорност за грешки или пропуски в съдържанието на сайта. ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е“. RENTALDS НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ПЪЛНОТАТА И ТОЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ ВЪЗМОЖНИТЕ Й УПОТРЕБИ. ЗАТОВА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА САЙТА ТРЯБВА ВНИМАТЕЛНО ДА ПРЕЦЕНЯВАТ ИНФОРМАЦИЯТА. RENTALDS, КАКТО И НИКОЕ ДРУГО ЛИЦЕ, УЧАСТВАЛО В СЪЗДАВАНЕТО, РАЗРАБОТВАНЕТО ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТОЗИ САЙТ, НЯМА ДА ОТГОВАРЯ ЗА ПРЕКИ, СЪПЪТСТВАЩИ, ПОСЛЕДВАЩИ, КОСВЕНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТЪПА, ПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ САЙТ, ИЛИ ЗА ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА. В някои юрисдикции изключването на подразбиращи се гаранции не е разрешено и затова е възможно горепосоченото изключване да не се прилага за Вас. Rentalds не поема никаква отговорност и няма да отговаря за вреди или вируси, които могат да засегнат компютърното Ви оборудване или друга собственост заради достъпа Ви до Информацията или ползването й. Rentalds си запазва правото да преустанови поддръжката на този сайт по всяко време, без предизвестие и без да носи отговорност.

4. Информация, която ни предоставяте
С изключение на информация, предмет на нашата Политика за поверителност, всички съобщения или материали, които предавате на сайта по електронна поща или по друг начин, включително данни, въпроси, коментари, предложения или други подобни, ще се третират като неповерителна и несобствена информация. Всичко, което предавате или публикувате, става собственост на Rentalds или неговите свързани лица и може да бъде използвано за всякакви цели, включително, но не само, възпроизвеждане, разкриване, предаване, публикуване и излъчване. Освен това, Rentalds може да използва, без да получите възнаграждение, всякакви идеи, концепции, ноу-хау или методи, съдържащи се в изпратена от Вас информация до сайта, за всякакви цели, включително, но не само, разработване, производство и разпространение на продукти чрез използване на такава информация.

5. Продукти по цял свят
Този сайт може да съдържа информация за продукти и услуги, предлагани по цял свят, не всички от които са на разположение във вашия регион. Посочването на продукт или услуга на този сайт не предполага, че съответният продукт или услуга е или ще е достъпен/достъпна във вашия регион. Възможно е посочените в този сайт продукти да са предмет на различни регулаторни изисквания в зависимост от държавата на употреба. Затова е възможно посетителите да бъдат уведомени, че определени части от сайта са предназначени единствено за определен вид специалисти или само за лица в определени държави. Нищо в този сайт не трябва се тълкува като промоция или реклама на продукт или употреба на продукт, който не е получил разрешение съгласно законите и подзаконовите актове на държавата по местоживеенето Ви.

6. Ограничаване на отговорността
Нищо в този сайт не представлява покана или предложение да инвестирате или търгувате с ценните книжа или друг вид валути на Rentalds. По-специално, възможно е действителните резултати и развития да се различават съществено от която и да е прогноза, становище или очакване, изразени в този сайт, и цената на ценни книжа в миналото не трябва да се използва като индикация за бъдещата им цена.

7. Линкове към този сайт
Rentalds не е извършило преглед на уебсайтовете на трети лица, които може да включват линкове към този сайт, и Rentalds не отговаря за съдържанието на такива страници извън сайта или други сайтове, свързани с този сайт. Ако желаете да свържете уебсайта си с този сайт, можете да поставите линк единствено към началната страница. Нямате право да поставяте линкове към други страници в този сайт без предварителното писмено съгласие на Rentalds. По същия начин, цитирането или ползването на една или повече части от този сайт в сайта на трети лица без писмено съгласие на Rentalds са забранени.

8. Линкове към други сайтове
Линкове към сайтове на трети лица могат да се поставят в интерес или за удобство на посетители на този сайт. Когато излизате от сайта, ние ще се опитваме да Ви информираме, че е възможно условията на ползване и политиката за поверителност на сайта на трето лице да са различни. Rentalds, обаче, не поема никаква отговорност за линкове от нас до други лица и по-специално ние не отговаряме за точността или законосъобразността на съдържанието им. Не поемаме никаква отговорност за нарушение или пропуск в политиките за поверителност на трети лица.

9. Публикации до този сайт
Въпреки че е възможно понякога Rentalds да наблюдава или преглежда дискусии, чатове, публикации, съобщения, форуми и други подобни на сайта, Rentalds няма задължение да го прави и не поема никаква отговорност, произтичаща от съдържанието им, или отговорност за грешки, клевети, обиди, пропуски, неверни сведения, промоционални материали, неприличен език, порнографско съдържание, ругатни, заплахи, разкриване на лична информация или неточности в информация, представена в такива материали на сайта. Вие нямате право да публикувате или предавате незаконосъобразни, промоционални, заплашващи, клеветнически, обидни, неприлични, скандални, провокативни, порнографски или оскверняващи материали или материали, които биха могли да представляват или да насърчават поведение, което се счита за престъпление, води до гражданска отговорност или по друг начин нарушава закона. Rentalds ще окаже пълно съдействие на всички правоприлагащи органи или съдебни разпореждания, с които се иска или указва на Rentalds да разкрие самоличността на лице, което е публикувало такава информация или материали.

10. Последици
Ако узнаем, че сте нарушили някое от условията в това правно изявление, ние можем незабавно, във всеки един момент и без предизвестие, да предприемем коригиращи действия, включително да попречим на потребителя да ползва предлаганите от Rentalds услуги и да премахнем информация, данни и съдържание, публикувани в сайта от него. Ако сме претърпели вреди от нарушението Ви, можем изцяло по наша преценка да претендираме обезщетение от Вас.

11. Редакции
Rentalds може по всяко време да изменя настоящите условия, като актуализира тази публикация. Вие не сте обвързани от такива редакции и затова трябва периодично да посещавате тази страница, за да се запознаете с действащите към съответния момент условия, с които сте обвързани.

12. Rentalds.com, за кратно "Rentalds" е запазена марка и собственост на АМАТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД,