Извършва се превод в момента на изказването на оратора. За него е необходимо специално техническо оборудване за преводачите и за слушателите.